Capsalera

1 - L'Univers de la tecnologia

2 - Els Mitjans Informàtics

3 - Els Sistemes Operatius

4 - Les Eines Ofimátiques

5 - Multimèdia: imatge, autoedició, audio i vídeo

6 - Internet i la web 2.0

Taller coordinat per: Val. Machío